سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزجهانی (جشنواره شیخ طوسی) 
نویسنده 
1376/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
اداره با من طلاب کشمیر مدرسه امام 
نویسنده 
1383/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
انجمن فرهنگی طلاب اردو زبان 
نویسنده 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
هیئت ثامن الائمه طلاب پاکستان مدرسه امام(ره) 
اکن هیئت علمی 
1384/01/01 
1385/01/01 
----- 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت قم 
عضو نویسندگان دایرةالمعارف حدیثی مهدویت 
1385/01/01 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت قم 
همکاری با سایت بخش اردو 
1385/01/01 
 
----- 
همکاری 
اداره اسلامک شهات (فکر) لندن 
نویسنده 
1385/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
انجمن اکبریه پاری بلتستان،پاکستان 
رئیس انجمن 
1362/01/01 
1365/01/01 
اجرایى 
همکاری 
بی، ایس، ایف B-S-F 
نائب رئیس منطقه ناظم آباد کراچی 
1368/01/01 
1369/01/01 
اجرایى