پیامبران و سیاست
29 بازدید
محل نشر: جشنواره شیخ طوسی 1376ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی